Våre tjenester

Vi har stor kapasitet og kan utføre prosjektering og planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi gir pristilbud og kostnadsoverslag.

 • Prosjektering
  • Prosjektering av Geoteknikk
  • Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg
  • Prosjektering av Veg- utearealer og landskapsutforming
 • Geomatikk/stikning/oppmåling
  • Stikning og oppmåling
  • Laserskanning
  • Maskinstyring
  • Luftbåren fotografering og kartlegging
  • Digitale terreng modeller
  • Geometrisk kontroll og dokumentasjon
 • Grunn- og tomtearbeid
  • Graving
  • Rivingsarbeider
  • Plastring
  • Pele- og spuntarbeider
  • Undervannsarbeid
  • Molo
  • Mudring
  • Betongarbeider
  • Kabelanlegg
  • Rørlegging
  • PE-sveising av rør
  • Utenomhusarbeid
  • Asfaltering
  • Miljøopprydding
  • Kraftverksutbygging
  • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Vei, vann og avløp
  • Veibygging
  • Grøftegraving
  • Ledningsarbeid + kummer og rør
  • Gatelys
  • Sjøledninger
  • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Fjell- og bergverksarbeid
  • Boring
  • Sprenging
  • Fjellsikring
  • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Anleggsgartnerarbeid
  • Steinlegging
  • Natursteinsmuring
  • Tørrmuring
  • Beplantning
  • Grøntarealer
  • Uteområder
  • Stikking- og oppmålingstjenester
 • Transport og leveranser
  • Utstyr- og maskinflytting
  • Massetransport
  • Containertransport
  • Levering av grus/sand/pukk/jord
Noe du lurer på? Kontakt oss i dag