Våre tjenester

Vi har stor kapasitet og kan utføre prosjektering og planlegging, gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi gir pristilbud og kostnadsoverslag.

 • Prosjektering
 • Prosjektering av Geoteknikk
  Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg
  Prosjektering av Veg- utearealer og landskapsutforming
 • Geomatikk/stikning/oppmåling
 • Stikning og oppmåling
  Laserskanning
  Maskinstyring
  Luftbåren fotografering og kartlegging
  Digitale terreng modeller
  Geometrisk kontroll og dokumentasjon
 • Grunn- og tomtearbeid
 • Graving
  Rivingsarbeider
  Plastring
  Pele- og spuntarbeider
  Undervannsarbeid
  Molo
  Mudring
  Betongarbeider
  Kabelanlegg
  Rørlegging
  PE-sveising av rør
  Utenomhusarbeid
  Asfaltering
  Miljøopprydding
  Kraftverksutbygging
  Stikking- og oppmålingstjenester
 • Vei, vann og avløp
 • Veibygging
  Grøftegraving
  Ledningsarbeid + kummer og rør
  Gatelys
  Sjøledninger
  Stikking- og oppmålingstjenester
 • Fjell- og bergverksarbeid
 • Boring
  Sprenging
  Fjellsikring
  Stikking- og oppmålingstjenester
 • Anleggsgartnerarbeid
 • Steinlegging
  Natursteinsmuring
  Tørrmuring
  Beplantning
  Grøntarealer
  Uteområder
  Stikking- og oppmålingstjenester
 • Transport og leveranser
 • Utstyr- og maskinflytting
  Massetransport
  Containertransport
  Levering av grus/sand/pukk/jord
Noe du lurer på? Kontakt oss i dag