VVA Sundsnesset

VVA anlegg i Inderøy sentrum. Utskifting av eksisterende VA anlegg, med opparbeidelse av veg og gater med fast dekke etter graving

  • Byggherre: Inderøy Kommune
  • Utført: 2022- 2023