VVA Ølvegata Nord, Steinkjer

Vann og avløpsanlegg tiltaksklasse 3, sanering av eksisterende avløp og vannledning, legging av ny hovedvannledning og nytt avløpsanlegg.
Samt ny veioverbygging og gatelysanlegg. Arbeid med høy grunnvannsstand og lite fall på avløpsanlegg. Anlegg med krav til arkeologisk overvåkning.

  • Byggherre: Steinkjer Kommune
  • Oppdragsgiver: Steinkjer Kommune
  • Utført: 2020-2021