VVA Bjørkanvegen

VVA anlegg i Malm sentrum. Utskifting av ekst VA anlegg, etablering av separatsystem for spillvann og overvann fra berørte boliger, samtidig legges nye vannledninger. Med opparbeidelse av veg og gater med fast dekke etter graving.

  • Byggherre: Steinkjer Kommune
  • Oppdragsgiver: Steinkjer Kommune
  • Kontraktsum: ca 9,2 mill
  • Utført: 2021- 2022