VVA Bjørkanvegen

VVA anlegg i Malm sentrum. Utskifting av ekst VA anlegg, med opparbeidelse av veg og gater med fast dekke etter graving.

  • Byggherre: Steinkjer Kommune
  • Oppdragsgiver: Steinkjer Kommune
  • Kontraktsum: ca 9,2 mill
  • Utført: 2021- pågår