VVA-anlegg Malmlia etappe 2 og 3

Opprustning vei og VA-anlegg samt noe nyanlegg VA.

  • Byggherre: Verran kommune
  • Kontraktsum: Ca 56 mill.
  • Utført: 2016 - 2018