Voldsetelva Kraftverk, Verran

  • Oppdragsgiver: Blåfall AS
  • Utført: 2012-2013