Voldsetelva Kraftverk, Verran

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon.

  • Oppdragsgiver: Blåfall AS
  • Utført: 2012-2013