Vei, vann- og avløpsanlegg, Venna

Ny vei, fjernvarmerør og VA-ledninger.

  • Byggherre: Inderøy kommune
  • Kontraktsum: Ca. 5 mill.
  • Utført: 2012