Vei, vann og avløpsanlegg, Rinnleiret

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
  • Utført: 2013