Vei, vann og avløpsanlegg, Rinnleiret

Vann og avløpsledninger inkl. pumpestasjoner, grøftesprengning og bygging av vei.

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
  • Utført: 2013