Vei, vann og avløpsanlegg, Ørmelen III, 2. etappe

Sanering inkl. gatelys og kabelarbeid.

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 15 mill.
  • Utført: 2013-2014