Vei, vann og avløpsanlegg Ørmelen III, 1 etappe

Nytt ledningsnett, veiarbeid inkl. gatelys.

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 20 mill.
  • Utført: 2010-2011