Vannforsyning Hamrem

Rehabilitering vannledningsnett.

  • Byggherre: Steinkjer kommune
  • Kontraktsum: Ca. 1 mill.
  • Utført: 2011-2012