Valan brudd, Skogn

  • Oppdragsgiver: Kjell Lian AS
  • Utført: 2014