VA Leklem

Ca 1400m med nytt vannforsyningsledning og avløpsledning

  • Byggherre: Verdal Kommune
  • Utført: 2022-2023