VA-anlegg Volhaugvegen, Verdal kommune.

Rehabilitering av VA-anlegg i Nordgata og Volhaugvegen.
Omfatter også tilstøtende veger, eller deler av disse. Omfatter også full opprustning av veger som blir berørt av VA-anlegget. Entreprisen omfatter ca. 3000 m grøft med VA-ledninger og opprustning av ca. 1700 m veg.

 

 

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Utført: 2016-2018