Utslippsledning Sjøbadet

Overvann og overløp fra spillvannspumpestasjon

  • Byggherre: Levanger kommune
  • Kontraktsum: Ca. 1 mill.
  • Utført: 2015