Utbedring kryss FV 757 og FV 72 samt opprustning FV 134, Verdal og Levanger kommuner

Utbedring og utvidelser, trafikkøyer, ekstra kjørefelt, forsterkninger og omlegging vei, diverse trafikksikkerhetstiltak

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Utført: 2016 - 2017