Ursdalen Minikraftverk, Mosjøen

Totalentreprenør, dam, rørgate og kraftstasjon.

  • Oppdragsgiver: Rovas
  • Utført: 2009-2011