Tua Minikraftverk, Verran

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon

  • Oppdragsgiver: Småkraft as
  • Utført: 2009-2010