Trafikksikkerhetstiltak Sørdelen i Nord-Trøndelag

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
  • Utført: 2011-2012