Trafikksikkerhetstiltak Sørdelen i Nord-Trøndelag

Busslommer, snuplasser, midt-rabatter, fartputer, plastring av skråninger etc. på riks- og fylkesveier hovedsakelig på strekningen Meråker-Inderøy.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
  • Utført: 2011-2012