Tillerenga, Trondheim

89 rekkehustomter med all infrastruktur komplett med vei og grønt områder på Tillerenga i Trondheim.

  • Byggherre: Opphus AS
  • Oppdragsgiver: Byggmesteran AS
  • Kontraktsum: ca 20 mill.
  • Utført: 2021-2023