Tavlåa-Spillumstranda, etp 3

Ny hovedvannledning 450 m med PE rør Ø500mm.

Levert og montert komplett i fjellgrøft. Opparbeidelse av veg etter gravearbeider.

  • Byggherre: Namsos Kommune
  • Oppdragsgiver: Namsos Kommune
  • Kontraktsum: ca 5 mill
  • Utført: sep 2021- des 2021