Stasjonsundergang jernbane, Verdal

Betongkulvert under jernbanestasjon. Ny gate, opprustning vei, parkanlegg, støttemurer, pumpestasjoner, omlegging av jernbanespor.

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 30 mill.
  • Utført: 2009-2012