Skogn barne og ungdomsskole, Levanger

Grunn- og utomhusarbeider

  • Oppdragsgiver: Fuglesang og Dahl
  • Utført: 2009