Skjøtselskontrakt Steinkjer – Røra

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 3 mill.
  • Utført: 2009-2012