Skjøtselskontrakt Levanger – Åsen

Skjøtsel av grøntanlegg langs E6.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 2 mill.
  • Utført: 2011-2014