Skjøtselkontrakt Steinkjer – Røra

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
  • Utført: 2013-2016