Skjøtselkontrakt Steinkjer – Røra

Skjøtsel av grøntanlegg langs E6.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Kontraktsum: Ca. 4 mill.
  • Utført: 2013-2016