Sannan Bolig B13-1

Tomt, grunn og utomhusarbeid

  • Byggherre: Sannan Bolig AS
  • Oppdragsgiver: Grande Entreprenør AS
  • Kontraktsum: ca 9,5 mill
  • Utført: 2022- 2023