The current PHP version is: 7.4.33

Saemien Sijte- Sørsamisk Museum og Kultursenter

Vei, grunn og tomtearbeider, utomhus-områder.

  • Byggherre: Statsbygg
  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande
  • Utført: 2020-2022