RV706 Nydalsbrua

Boring av søm og salve hull. Med jernbane, avløpstunnel og vei i umiddelbar nærhet.

Skanska er hovedentreprenør og Syltern er grunnentreprenør på dette prosjektet.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Oppdragsgiver: Høgmo Fjellsprengning AS
  • Utført: 2021