Røra Fabrikker, tilbygg nytt fryserom

Grunn og utomhus arbeider.

  • Oppdragsgiver: Gran og Ekran AS
  • Utført: 2011-2012