Roan Vindpark

Oppmåling, sprengning for veier og tomter, samt fundamentering av totalt 71 stk vindmøller.

  • Oppdragsgiver: J.J. Syltern
  • Utført: 2016-2019