Parkgata-Kirkegata VVA, Steinkjer

Rehabilitering av – og nytt VA-anlegg, opprustning av vei og fortau

  • Byggherre: Steinkjer kommune
  • Kontraktsum: ca. 4,9 mill.
  • Utført: 2015