Oppvekstsenter Vest

Grunn og tomte arbeider, VA-anlegg og alt arbeid med uteområder til det nye oppvekstsenteret på Utøy i Inderøy.

  • Byggherre: Inderøy Kommune
  • Oppdragsgiver: FuglesangDhal AS
  • Utført: 2021- pågår