Nessjordet Sentrumsbygg 1, Inderøy

Grunnarbeider, utomhus arbeider og utomhus vann- og avløpsanlegg, takterrasse med grøntanlegg.

  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande AS
  • Utført: 2013-2014