Nessjordet Sentrumsbygg 1, Inderøy

  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande AS
  • Utført: 2013-2014