Nessjordet B3

Komplett utvikling av tomt som bebygges med leiligheter og rekkehus.  Prosjektering av VA, Fjernvarme og planlegging av EL.

  • Byggherre: Letnes Eiendomsutvikling AS
  • Oppdragsgiver: Letnes Eiendomsutvikling AS
  • Utført: 2019 - 2021