Namsos Trafostasjon, Skage

Sprengning av tomt til trafostasjon

  • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
  • Utført: 2015-2016