Namsos Trafostasjon, Skage

  • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
  • Utført: 2015-2016