Mosvik omsorgsboliger

Grunnarbeid-, utomhus og kommunalteknisk VA for nye omsorgboliger i Mosvik, Inderøy kommune. Opparbeidelse av parkeringsplasser, vei og anleggsgartner arbeid slik som sansehage, lekeplass og felles grøntområder. Utfordrende grunnarbeid på bygg med både fjell og bløte løsmasser i byggegrop.

 

  • Byggherre: Inderøy Kommune
  • Oppdragsgiver: Stjern Entreprenør
  • Kontraktsum: ca 8 mill
  • Utført: 2019-2020