Molovegen, rehabilitering av VA-anlegg

VA-grøft, fortau, asfalt, steinlegging, ny strandpromenade, plastring mot sjø.

  • Byggherre: Steinkjer kommune
  • Kontraktsum: ca. 6 mill.
  • Utført: 2015