Mølnmuran – Restaurering og gjenoppbygging

  • Oppdragsgiver: Inderøy Museum og Historielag
  • Utført: 2011-2012