Mølnmuran – Restaurering og gjenoppbygging

Deler av murene etter Straumens Tidevannsmølle (I drift sist på 1800-tallet) er etter mange år med sterk strøm og isgang revet ned. De «siste spor» bygges opp igjen til slik de opprinnelig var.

  • Oppdragsgiver: Inderøy Museum og Historielag
  • Utført: 2011-2012