Mela Kraftverk, Snåsa

Totalentreprenør dam, rørgate og kraftstasjon
Arb.fellesskap med Hjelde Maskinservice as

  • Oppdragsgiver: Småkraft AS
  • Utført: 2015-2016