Marøya Handelspark

Boring og sprengningsarbeider

  • Oppdragsgiver: Paulsen Maskin
  • Utført: 2020-pågår