Malm oppvekstsenter, Verran

Grunnarbeid for ny bygningsmasse og konstruksjoner

  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande as
  • Utført: 2014-2015