Malm oppvekstsenter, Verran

  • Oppdragsgiver: Byggmester Grande as
  • Utført: 2014-2015