Ny Mære Skole og barnehage

Grunnarbeid-, utomhus og VA for ny barnehage og skole, byggene er to frittstående bygg på samme eiendom. Opparbeidelse av parkeringsplasser, vei og anleggsgartner arbeid. Utomhus bygges etter krav til universell utforming og bruker hensyn. Utfordrende grunnarbeid på bygg med både fjell og bløte løsmasser i byggegrop. VA-anlegget på tomta er prosjektert i egen regi.

  • Byggherre: Steinkjer Kommun
  • Oppdragsgiver: FuglesangDahl AS
  • Kontraktsum: ca 20 mill.
  • Utført: 2020 - 2022