Leksdalsvatnet, vannledning

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 16 mill.
  • Utført: 2010-2013