Leksdalsvatnet, vannledning

Ny vannledning på land inkl. 12 km sjøledning inkl. sprengning.

  • Byggherre: Verdal kommune
  • Kontraktsum: Ca. 16 mill.
  • Utført: 2010-2013