Kraftanlegg Byafossen, Steinkjer

  • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
  • Utført: 2016