Kraftanlegg Byafossen, Steinkjer

Sprengning, bolting og fortanning.

  • Oppdragsgiver: Austad Maskinstasjon as
  • Utført: 2016