Kjønstadmarka II Boligfelt

Vei, vann- og avløpsanlegg for 30 boligtomter.

  • Byggherre: Levanger kommune
  • Utført: 2016