Jæktbyn, Steinkjer

Grunn og utomhus arbeider for 8 leilighetsbygg med 30-40 leiligheter i hvert bygg inkl. parkering i kjeller og på uteområder, store grøntområder, vei, vann og avløp samt bru, småbåthavn.

  • Oppdragsgiver: Jæktbyn AS
  • Utført: 2003-2016