Jæktbyn, Steinkjer

  • Oppdragsgiver: Jæktbyn AS
  • Utført: 2003-2016