Høydebasseng Flaget

Nytt vannbasseng 2000 m3, Ventilkammer, utvendig VA-anlegg og veiadkomst.

  • Byggherre: Inderøy kommune
  • Kontraktsum: Ca. 11 mill.
  • Utført: 2011-2012