Fv 17 Bangsundsvingene, Namsos

Boring og sprengning av 120 000 m3 fjell. Arbeidsfellesskap med Høgmo Fjellsprengning AS.

  • Oppdragsgiver: Johs. Syltern AS
  • Utført: 2013-2014